Περισσότερες πληροφορίες για το θεματολόγιο μπορείτε να βρείτε εδώ, από τους εκπαιδευτές του σεμιναρίου, οι οποίοι συζητούν και αναλύουν για το περιεχόμενο που θα παρουσιάσουν.